CÁC GÓI CƯỚC 4G

DT70

10GB

70.000đ/ 30 ngày

MO DT70 gửi 1543
Đăng ký
DT90

15GB

90.000đ/ 30 ngày

MO DT90 gửi 1543
Đăng ký
MAX79V

9GB

79.000đ/ 30 ngày

MO MAX79V gửi 1543
Đăng ký
BIG90

30GB

90.000đ/ 30 ngày

MO BIG90 gửi 1543
Đăng ký
BIG120

60GB (2GB/ngày)

120.000đ/ 30 ngày

MO BIG120 gửi 1543
Đăng ký
YOLO90

45GB

90.000đ/ 30 ngày

MO 1YOLO90 gửi 1543
Đăng ký
BIG200

120GB (4GB/ngày)

200.000đ/ 30 ngày

MO BIG200 gửi 1543
Đăng ký
BIG300

180GB

300.000đ/ 30 ngày

MO BIG300 gửi 1543
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC 3G

D3

3GB

15.000đ/ 3 ngày

MO D3 gửi 1543
Đăng ký
DT120

20GB

120.000đ/ 30 ngày

MO DT120 gửi 1543
Đăng ký
YOLO70

30GB

70.000đ/ 30 ngày

MO 1YOLO70 gửi 1543
Đăng ký
MAX200

60GB

200.000đ/ 30 ngày

MO MAX200 gửi 1543
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI

D199G

240GB + Miễn phí gọi

199.000đ/tháng

MO D199G gửi 1543
Đăng ký
VD90

30GB + Miễn phí gọi

90.000đ/ tháng

MO VD90 gửi 1543
Đăng ký
VD120N

45GB + Miễn phí gọi

120.000đ/ tháng

MO VD120N gửi 1543
Đăng ký
D169G

210GB + Miễn phí gọi

169.000đ/ tháng

MO D169G gửi 1543
Đăng ký