CÁC GÓI CƯỚC 4G

DT30

7GB

30.000đ/ 7 ngày

MO DT30  gửi 1543
Đăng ký
D15G

15GB

70.000đ/ 30 ngày

MO D15G gửi 1543
Đăng ký
MAX79V

9GB

79.000đ/ 30 ngày

MO MAX79V gửi 1543
Đăng ký
BIG90

30GB

90.000đ/ 30 ngày

MO BIG90 gửi 1543
Đăng ký
BIG120

60GB (2GB/ngày)

120.000đ/ 30 ngày

MO BIG120 gửi 1543
Đăng ký
D60G

120GB + Gọi miễn phí

120.000đ/ 30 ngày

MO D60G gửi 1543
Đăng ký
BIG200

120GB (4GB/ngày)

200.000đ/ 30 ngày

MO BIG200 gửi 1543
Đăng ký
BIG300

180GB

300.000đ/ 30 ngày

MO BIG300 gửi 1543
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC 3G

D3

3GB

15.000đ/ 3 ngày

MO D3 gửi 1543
Đăng ký
MAX100

30GB

100.000đ/ 30 ngày

MO MAX100 gửi 1543
Đăng ký
VD149

180GB

149.000đ/ 30 ngày

MO VD149 gửi 1543
Đăng ký
MAX200

60GB

200.000đ/ 30 ngày

MO MAX200 gửi 1543
Đăng ký

CÁC GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI

D30G

1GB/ngày

90.000đ/tháng

MO D30G gửi 1543
Đăng ký
D30P

30GB

99.000đ/ tháng

MO D30P gửi 1543
Đăng ký
KM60G

60GB

50.000đ/ tháng

MO KM60G gửi 1543
Đăng ký
3MAX109V

90GB

327.000đ/ 90 ngày

MO 3MAX109V gửi 1543
Đăng ký